T-14d
Niebezpieczeństwo powstania wypadków na przejeździe kolejowym.
Tabliczka wskazująca przejazd kolejowy na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków.
Tabliczka T-14 wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku. Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-14d-view