T-15
Miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią.
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.
Tabliczka T-15 umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-15-view