T-16
Miejsce wyjazdu wozów strażackich.
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu wozów strażackich.
Tabliczka T-16 umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-16-view