T-18a
Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu w prawo, w lewo
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w prawo, a potem w lewo.
Tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-18a-view