T-19
Malowanie znaków poziomych.
Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych.
Tabliczka T-19 umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową znaków poziomych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-19-view