T-1a
Odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi.
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.
Tabliczka T-1a wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowaD-8 koniec drogi ekspresowejD-9 autostradaD-10 koniec autostrady,D-11 początek pasa ruchu dla autobusówD-13 początek pasa ruchu powolnego, D-13a początek pasa ruchu, D-14 koniec pasa ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-1a-view