T-2
Długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo.
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
Tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące na pewnej długości, gdy długość wskazanego odcinka jest większa niż 500 m.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-2-view