T-20
Długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkościB-35 zakaz postojuB-36 zakaz zatrzymywania sięB-37 zakaz postoju w dni nieparzysteB-38 zakaz postoju w dni parzysteB-41 zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-20-view