T-21
Odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka T-21 wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-21-view