T-23f
Autobusy.
Tabliczka wskazująca autobusy.
Tabliczka T-23f wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-23f-view