T-25b
Kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka T-25b wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35 zakaz postoju lubB-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana za miejscem przeznaczonym do zawracania, za wyjazdami z dróg wewnętrznych, obiektów przydrożnych oraz na odcinkach obowiązywania zakazu między skrzyżowaniami o długości ponad 400 m.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-25b-view