T-25c
Odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka T-25c wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-25c-view