T-26
Zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.
Tabliczka T-26 wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Znak umieszczany jest na środku objętego zakazem boku placu równolegle do jego krawędzi.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-26-view