T-3
Koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo.
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
Tabliczka T-3 umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-3-view