T-30f
Postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika.
Tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika.
Tabliczka T-30 stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-30f-view