T-31
Kategoria tunelu.
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu.
Tabliczka T-31 wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.

  • T-31a: tunel kategorii „A” Dla której nie wprowadzono ograniczeń ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
  • T-31b: tunel kategorii „B” Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, np. wybuchem podgrzanej cysterny ze skroplonym gazem palnym (LPG). Wybuch może spowodować śmierć wszystkich osób znajdujących się w tunelu oraz zniszczenie jego wyposażenia i uszkodzenie konstrukcji.
  • T-31c: tunel kategorii „C” Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu (np. gazy sprężone w cysternach) oraz towary zagrażające masowym zatruciem (np. gazy trujące w cysternach).
  • T-31d: tunel kategorii „D” Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażającym pożarem o bardzo dużym zasięgu (np. ciecze palne w cysternach).
  • T-31e: tunel kategorii „E” Dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania tablic barwy pomarańczowej z wyjątkiem nie których materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-31-view