T-32
Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
Tabliczka T-32 wskazuje odległość od poprzedzających pojazdów, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-32-view