T-4
Liczba zakrętów.
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.
Tabliczka T-4 wskazuje ilość zakrętów. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-4-view