T-6a
Przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).
Tabliczka T-6a, umieszczana na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakiem D-1 droga z pierwszeństwem, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-6a-view