T-6b
Układ dróg podporządkowanych.
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).
Tabliczka T-6b, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach i D-1 droga z pierwszeństwem.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-6b-view