T-8
Ruch pojazdów skierowany na tory tramwajowe.
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.
Tabliczka T-8 wskazuje miejsce, w którym pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. Stosowana ze znakami A-21 tramwaj lub A-30 inne niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-8-view