AT-2
Sygnalizacja świetlna wzbudzana.
Sygnalizacja świetlna wzbudzana.
Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: