R-1a
Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego.
Znak R-1a umieszcza się na początku i na końcu szlaku.
Na znaku R-1a umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednie koło, oznaczające początek (koniec) szlaku rowerowego. Barwa koła odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-R-1a-view