R-1b
Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego.
Znaki R-1b umieszcza się przed skrzyżowaniami, na których szlak zmienia kierunek.
Na znaku R-1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednią strzałkę, oznaczającą zmianę kierunku szlaku rowerowego. Barwa strzałki odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-R-1b-view