D-34a
Informacja radiowa o ruchu drogowym
Informuje jadących o możliwości uzyskania przez radio danych o warunkach ruchu
Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogowym” stosuje się w celu poinformowania jadących o możliwości uzyskania przez radio informacji dotyczących warunków ruchu, w szczególności jego płynności, przejezdności dróg oraz warunków atmosferycznych.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-34a informuje wyłącznie o stacjach, które w systemie RDS automatycznie przekazuja komunikaty dotyczące warunków ruchu drogowego.
  • Na białym polu znaku umieszcza się napis „Radio”, a pod nim nazwę stacji. Na dole na niebieskim tle podaje się dane o częstotliwości.
  • Zastosowanie na znaku D-34a napisu określającego dane o falach radiowych należy uzgodnić z odpowiednią jednostka zajmującą się radiokomunikacją.
  • Znak umieszcza się poza obszarem zabudowanym przede wszystkim na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie tworzą się „korki”.
  • Znaki D-34a nie powinny być umieszczone w odległościach mniejszych niż co 30 km.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-34a-view