D-10
Koniec autostrady
Oznacza koniec autostrady
Znak D-10 „koniec autostrady” stosuje się w celu oznaczenia końca autostrady.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-10 umieszcza się na końcu jezdni głównej autostrady i łącznicach wyjazdowych z autostrady.
  • Jeżeli autostrada prowadzi do przejścia granicznego, wtedy znak D-8 umieszcza się pod znakiem A-30 z tabliczką T-17 wskazującą granicę państwa.
  • Jeżeli autostrada kończy się na skrzyżowaniu lub na odcinku międzywęzłowym, np. na przejściu granicznym, w odległości 1000 m przed jej końcem umieszcza się znak D-7 z tabliczką T-1a.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-10-view