D-11
Początek pasa ruchu dla autobusów
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
Znak D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” stosuje się w celu oznaczenia początku pasa przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) komunikacji publicznej, znajdującego się po prawej stronie.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-11 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków dużych.
  • Znak umieszcza się obok jezdni, w miejscu, od którego obowiązywać ma zakaz poruszania się po wyznaczonym pasie ruchu innych pojazdów niż autobusy lub trolejbusy.
  • Jeżeli na pasie tym dopuszcza się ruch innych pojazdów, to na znaku D-11 pod napisem BUS należy umieścić napis określający rodzaj takich pojazdów (np. TAXI).
  • Dopuszczenie do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów innych pojazdów powinno być ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te nie powodowały utrudnienia ruchu autobusów.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-11-view