D-12
Pas ruchu dla autobusów
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
Znak D-12 „pas ruchu dla autobusów” stosuje się w celu potwierdzenia występowania takiego pasa na całym odcinku między skrzyżowaniami.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-12 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków dużych.
  • Stosuje się go, gdy długość odcinka pasa dla autobusów między skrzyżowaniami przekracza 400 m, oraz umieszcza obok jezdni w połowie tego odcinka.
  • Informacje potwierdzającą występowanie pasa ruchu dla autobusów można stosować także nad jezdnią
  • Znak D-12 umieszczony nad jezdnią ma wymiary takie, jak ustalono dla znaków średnich.
  • Jeżeli wydziela się lewy pas jezdni, to na znaku D-12 napis BUS i symbol autobusu umieszcza się po lewej stronie tarczy znaku.
  • Jeżeli pas ruchu dla autobusów kończy się przed skrzyżowaniem, to na końcu pasa stosuje się znak D-12 z tabliczką T-3a.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-12-view