D-13
Początek pasa ruchu powolnego
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą km/h
Znak D-13 „początek pasa ruchu powolnego” stosuje się w celu oznaczenia pasa ruchu, z którego obowiązek maja korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniach minimalnej prędkości określonej na znaku.

Gdzie stosować:

  • Dodatkowe pasy ruchu na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami stosuje się na tych drogach, na których występują wzniesienia powodujące znaczne zmniejszenie prędkości samochodów ciężarowych.
  • Dodatkowe pasy ruchu stosuje się także na odcinkach dróg dwukierunkowych poza wzniesieniami w celu zwiększenia możliwości wyprzedzania.

Dodatkowe pasy ruchu na różnych rodzajach jezdni:

  • Dodatkowy pas ruchu na jezdni jednokierunkowej powinien występować po lewej stronie jezdni.
  • Na jezdni dwukierunkowej dodatkowy pas ruchu powinien występować jako pas środkowy oddzielony od pasa dla przeciwnego kierunku ruchu linią podwójną ciągłą.

Zasady umieszczania znaku:

  • Znak D-13 umieszcza się w odległości do 100 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu.
  • Zaleca się umieszczenie dodatkowego znaku D-13 z tabliczką T-1a w odległości do 400 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu.
  • Wymiary jak dla znaków średnich lub dużych. Znaki wielkie stosuje się na autostradach, a duże na pozostałych drogach.
  • Na odcinkach z dodatkowymi pasami ruchu, oznaczonych znakami D-13 nie dopuszcza się wyznaczania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, nie powinny występować również zjazdy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-13-view