D-13a
Początek pasa ruchu
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku
Znak D-13a „początek pasa ruchu” stosuje się w celu wskazania początku dodatkowego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej.

Sposób umieszczania znaku:

  • Na znaku wskazuje się rzeczywista liczbę pasów ruchu.
  • Znak D-13a umieszcza się w odległości do 100 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu.
  • Zaleca się umieszczenie dodatkowego znaku D-13a z tabliczką T-1a w odległości do 400 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu.
  • Wymiary jak dla znaków średnich lub dużych. Znaki wielkie stosuje się na autostradach, a duże na pozostałych drogach.
  • Na odcinkach z dodatkowymi pasami ruchu, oznaczonych znakami D-13a nie dopuszcza się wyznaczania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, nie powinny występować również zjazdy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-13a-view