D-14
Koniec pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku
Znak D-14 „koniec pasa ruchu” stosuje się w celu oznaczenia końca pasa ruchu leżącego po prawej stronie jezdni. Znak stosuje się, gdy na jezdni o co najmniej dwóch pasach ruchu w kierunku, którego dotyczy znak, kończy się prawy pas ruchu.

Sposoby umieszczania znaku:

Znak D-14 powinien być ustawiony w odległości:

  • 100 – 150 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h.
  • 50 – 100 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h.

Gdzie stosować:

  • Znaku nie stosuje się do oznaczenia pasa włączania na węźle lub skrzyżowaniu.
  • Znak D-14 może być stosowany wyjątkowo w sytuacjach, gdy warunki terenowe wymuszają zmniejszenie liczby pasów ruchu poprzez zakończenie prawego pasa ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-14-view