D-18b
Parking zadaszon.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Znak D-18b stosuje się w celu wskazania parkingu, na którym miejsca przeznaczone do postoju pojazdów znajdują się w budynku lub pod wiatą. W dolnej części znaku D-18b lub na tabliczce pod znakiem można umieszczać symbole lub napisy analogicznie jak dla znaku D-18.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-18b-view