D-21
Szpital
Informuje o szpitalu znajdującym się przy drodze
Znak D-21 „szpital” stosuje się w celu oznaczenia bliskości szpitala.

Znak oprócz charakteru informacyjnego zawiera także nakaz zachowania szczególnej ostrożności i niepowodowania nadmiernego hałasu.

Sposób umieszczania znaku:

  • Zastosowanie znaku D-21 czyni zbędnym umieszczanie w rejonie szpitala znaku
    B-29.
  • Znak D-21 umieszcza się na wszystkich ulicach przylegających do szpitala położonych w odległości nie większej niż 25 m od granicy tego obiektu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-21-view