D-21a
Policja
Informuje o jednostce policji znajdującej się przy drodze
Znak D-21a „policja” stosuje się w celu wskazania siedziby jednostki policji. Znak umieszcza się w pobliżu siedziby.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaki wskazujące kierunek do jednostki policji nieznajdującej się bezpośrednio przy drodze można umieszczać na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
  • Poza obszarem zabudowanym znaki D-21a umieszcza się w celu wskazania posterunku policji prowadzącego nadzór nad ruchem drogowym.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-21a-view