D-23a
Stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów
Informuje o stacji paliwowej z gazem LPG zlokalizowanej przy drodze
Znak D-23a „stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów” stosuje się w celu wskazania stacji nieprowadzącej sprzedaży paliw do napędu pojazdów innych niż gaz.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-23a-view