D-25
Poczta
Informuje o oddziale pocztowym
Znak D-25 „poczta” stosuje się poza miastami w celu oznaczenia znajdujących się w pobliżu placówek pocztowych.

Jeżeli na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon, na znaku D-25 umieszcza się symbol słuchawki telefonicznej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-25-view