D-26
Stacja obsługi technicznej
Informuje o zakładach usługowych prowadzących naprawy samochodów
Znak D-26 „stacja obsługi technicznej” stosuje się w celu oznaczenia zlokalizowanych, przede wszystkim przy drogach pozamiejskich, zakładów usługowych prowadzących naprawy pojazdów samochodowych.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak umieszcza się przy zakładach, które wykonują naprawy pojazdów różnych typów, w szczególności dotyczące urządzeń i zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu (hamulce, układ kierowniczy, oświetlenie).
  • Jeżeli zakres usług jest ograniczony to umieszcza się dodatkowy napis lub tabliczkę określające te usługi.
  • Umieszczony w dolnej części znaku symbol lub nazwa producenta samochodów oznacza autoryzowaną stację obsługi pojazdów.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-26-view