D-26a
Wulkanizacja
Informuje o zakładzie wulkanizacyjnym
Znak D-26a „wulkanizacja” stosuje się w celu wskazania zakładu wulkanizacyjnego.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak umieszcza się przy wjeździe do zakładu.
  • Znaki wskazujące kierunek do zakładu wulkanizacyjnego zlokalizowanego w odległości do 500 m od drogi można umieszczać na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-26a-view