D-26b
Myjnia
Informuje o myjni samochodowej
Znak D-26b „myjnia” stosuje się w celu wskazania myjni samochodowej. Zasady stosowania znaku są analogiczne do znaku D-26a.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-26b-view