D-26c
Toaleta publiczna
Informuje o toalecie ogólnodostępnej
Znak D-26c „toaleta publiczna” umieszcza się przy zlokalizowanych przy drodze ogólnodostępnych toaletach.

Jeżeli w toalecie znajduje się urządzenie do opróżniania toalet zainstalowanych w autobusach i przyczepach kempingowych, w dolnej części znaku umieszcza się napis „BUS”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-26c-view