D-26d
Natrysk
Informuje o ogólnodostępnym natrysku
Znak D-26d „natrysk” stosuje się w celu wskazania ogólnodostępnych natrysków zlokalizowanych w obiektach przy drogach.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-26d-view