D-27
Bufet lub kawiarnia
Informuje o punkcie z usługami gastronomicznymi
Znak D-27 „bufet lub kawiarnia” stosuje się poza miastami w celu oznaczenia obiektu, w którym uczestnicy ruchu mogą skorzystać z szybkich usług gastronomicznych w ograniczonym zakresie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-27-view