D-28
Restauracja
Informuje o lokalu przygotowanym do profesjonalnej obsługi gastronomicznej
Znak D-28 „restauracja” stosuje się w celu wskazania lokali przygotowanych do obsługi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie większym niż lokale oznaczone znakiem
D-27.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-28-view