D-29
Hotel (motel)
Informuje o hotelu lub motelu zlokalizowanym przy drodze
Znak D-29 „hotel (motel)” stosuje się w celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiektów świadczących usługi w zakresie wynajmu pokoi lub łóżek na krótki okres.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaków tych nie należy umieszczać przed obiektami rezerwowanymi w całości na dłuższe pobyty wypoczynkowe lub związanymi z inną działalnością, a użyczającymi noclegów uczestnikom ruchu tylko sporadycznie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-29-view