D-30
Obozowisko (kemping)
Informuje uczestników ruchu o miejscu umożliwiającym rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy kempingowej.
Znak D-30 „obozowisko (kemping) stosuje się w celu wskazania miejsca umożliwiającego uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samochodu i przyczepy kempingowej.

Znakiem należy oznaczać miejsca wyposażone w niezbędne urządzenia sanitarne, określone odrębnymi przepisami.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-30-view