D-34
Punkt informacji turystycznej
Informuje o punkcie informacji turystycznej zapewnionej przez personel obiektu
Znak D-34 „punkt informacji turystycznej” stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu obiektów, w których zorganizowana jest informacja turystyczna zapewniona przez personel.

Znaku nie należy stosować do oznaczenia punktu z informacją wizualną (mapy, plakaty), umieszczoną np. na parkingach przydrożnych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-34-view