D-36
Przejście nadziemne dla pieszych
Informuje pieszych o lokalizacji przejścia nadziemnego
Znak D-36 „przejście nadziemne dla pieszych” stosuje się w celu wskazania pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, przechodząc nad jezdnią.

Ze względu na to, że przejścia nadziemne (kładki) i wejścia na nie są z reguły dobrze widoczne, stosowanie znaku powinno być ograniczone.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-36-view