D-36a
Schody ruchome w górę
Informuje pieszych o przejściu nadziemnym wyposażonym w schody ruchome w górę
Znak D-36a „schody ruchome w górę” umieszcza się obok znaku D-36 lub bezpośrednio przy schodach jeżeli przejście nadziemne wyposażone jest w schody ruchome.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnakiD-36a-view