D-37
Tunel
Oznacza wjazd do tunelu
Znak D-37 „tunel” stosuje się w celu poinformowania kierujących o wjeździe do tunelu.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-37 umieszcza się w odległości do 50 m przed wjazdem do tunelu.
  • W przypadku potrzeby określenia długości tunelu, w dolnej części znaku można umieścić informację analogiczną jak na tabliczce T-2, przy czym strzałki i napis są barwy białej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-37-view