D-40
Strefa zamieszkania
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania
Znak D-40 „strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaki D-40 mają wymiary: długość podstawy 900 mm, wysokość 600 mm.
  • Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-40-view